Dziś mamy 25 czerwca 2024, wtorek, imieniny obchodzą:

18 maja 2024

Wybrano przewodniczących komisji. Piątkowe obrady

fot. UMiG Mrocza

fot. UMiG Mrocza

17 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej #im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęła się II Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mroczy –Magdalena Musiał - Resler, Radni Rady Miejskiej w Mroczy, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja, Skarbnik Miasta i Gminy Mroczy – Edyta Deja, Kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych oraz mieszkańcy Gminy Mrocza.

Po stwierdzeniu quorum, przyjęto porządek obrad II Sesji oraz protokół z I Sesji.

Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach Radnych i postulatach mieszkańców a także sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał podjętych na I Sesji Rady zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrocza.

Podczas sesji przedstawiono także Raport Monitoringowy z realizacji w 2023 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Mrocza na lata 2023 – 2028.

Następnie Radni wybrali Przewodniczących komisji działających przy Radzie Miejskiej.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Renata Bolka

Członkowie:

- Zbigniew Przybylski,

- Wioletta Wika-Lewandowska,

- Sebastian Sobieszczyk,

- Krzysztof Leper.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Marek Wenerski

Członkowie:

- Zbigniew Przybylski,

- Tomasz Tarnolicki.

Komisja Finansów, Budżetu i Infrastruktury

Przewodnicząca:  Wioletta Wika-Lewandowska

Członkowie:

- Grzegorz Biliński,

- Tomasz Tarnolicki,

- Arkadiusz Lange,

- Patrycja Gill.

Komisja Rolnictwa i Środowiska

Przewodniczący: Grzegorz Biliński

Członkowie:

- Marcin Musiał,

- Magdalena Musiał – Resler.

Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

Przewodniczący: Włodzimierz Kobyłecki

Członkowie:

- Sebastian Sobieszczyk,

- Lidia Skiba,

- Patrycja Gill,

- Krzysztof Rotkiewicz.

Podjęto także uchwały:

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na 2024 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 r.,

- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom organizacyjnym,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 605 położonej w miejscowości Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 657 położonej w miejscowości Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza,

a także w sprawie zarządzenia wyborów Zarządów Osiedli w mieście Mrocza oraz Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Mrocza.

Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i oświadczenia.

Materiał: Joanna Murawiec / UMiG Mrocza

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 9 12

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zakażenia pokarmowe w sezonie wakacyjnym. Jak się chronić?

W miesiącach letnich wzrasta liczba zakażeń #i zatruć pokarmowych. Wiąże się to z łatwiejszym psuciem żywności w gorące dni, jak też funkcjonowaniem sezonowych punktów „małej gastronomii”. Nadzór nad nimi to jedno z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

(czytaj więcej)
0

Blisko 1000 wypadków z udziałem motocykli. "Dajcie się zauważyć"

Sprzyjająca aura sprawia, że od początku roku na drogach# jest wyraźnie więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocyklistów. W tym czasie dochodzi, niestety, do większej liczby zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. Od początku roku zginęło już 102 użytkowników motocykli!

(czytaj więcej)
0

Nie bądź zombi! Narkotyki to bardzo ryzykowna gra (film)

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną #pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia. Żeby zatrzymać tę rozgrywkę, polska Policja stworzyła spot skierowany do młodych ludzi, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna tę grę, już na starcie jest przegrany.

(czytaj więcej)
0

Pierwszy ważny egzamin Terytorialsa. Współpraca przede wszystkim

Ponad 90 uczestników 16-dniowego szkolenia# podstawowego i 8-dniowego szkolenia wyrównawczego 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomyślnie ukończyło wieńczący je egzamin, tzw. pętlę taktyczną.

(czytaj więcej)